KLAUZULA RODO

Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest NAVIGATOR s.c. w połączeniu z NAVIGATOR Logistics sp.z o.o. z siedzibą w Rekowie Górnym przy ul. Puckiej 17. Pana/Pani dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom administratora danych, jak też podmiotom udzielającym mu wsparcia oraz podwykonawcom, zgodnie z zawartymi umowami powierzenia.

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane dla celów bezpośredniej komunikacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, dalej: RODO). Jednocześnie informujemy, że usprawiedliwionym interesem administratora danych w przetwarzaniu danych jest kontakt z Panem/Panią. O ile kontaktuje się Pan/Pani w celu zawarcia umowy lub ustalenia jej potencjalnych warunków, albo możliwości jej zawarcia to w takim wypadku Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane dla ww. celów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do odpowiedzi na zadane pytanie, a w razie zawarcia umowy do czasu jej wykonania, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Ponadto informujemy, że posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu. Przysługuje również Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w sposób niezgodny z prawem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji ww. celu. Informujemy, że Pana/Pani dane osobowe nie będą profilowane.


Potrzebujesz szybkiej wyceny?

Skorzystaj z naszego formularza kontaktowego. Skontaktujemy się z tobą aby udzielić odpowiedzi na Twoje pytanie

Dowiedz się więcej

lub kontaktuj się z nami bezpośrednio

Kontakt