KLAUZULA RODO

Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest NAVIGATOR s.c. w połączeniu z NAVIGATOR Logistics sp.z o.o. z siedzibą w Rekowie Górnym przy ul. Puckiej 17. Pana/Pani dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom administratora danych, jak też podmiotom udzielającym mu wsparcia oraz podwykonawcom, zgodnie z zawartymi umowami powierzenia.

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane dla celów bezpośredniej komunikacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, dalej: RODO). Jednocześnie informujemy, że usprawiedliwionym interesem administratora danych w przetwarzaniu danych jest kontakt z Panem/Panią. O ile kontaktuje się Pan/Pani w celu zawarcia umowy lub ustalenia jej potencjalnych warunków, albo możliwości jej zawarcia to w takim wypadku Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane dla ww. celów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do odpowiedzi na zadane pytanie, a w razie zawarcia umowy do czasu jej wykonania, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Ponadto informujemy, że posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu. Przysługuje również Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w sposób niezgodny z prawem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji ww. celu. Informujemy, że Pana/Pani dane osobowe nie będą profilowane.


Brauchen Sie schnell ein Preisangebot?

Bitte nutzen Sie unser Kontaktformular. Wir werden uns mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihre Frage zu beantworten,

Erfahren Sie mehr

oder bitte wenden Sie sich bitte direkt an uns.

Kontakt